For lagkontakter

Velkommen som lagkontakt - supert at du stiller opp for ungene 🏀

Som lagkontakt er du den viktigste støttespilleren til treneren, og den som har ansvaret for det administrative rundt laget og kontakten med foresatte. Det er ikke dermed sagt at du skal gjøre alt. Den viktigste oppgaven til lagkontakten er kanskje å bygge opp en aktiv foreldregruppe og delegere oppgaver.

Hovedoppgavene til en lagkontakt

 1. Spond
 2. Medlemsadministrasjon
 3. Turneringsadministrasjon
 4. Sekretariat på hjemmekamper
 5. Drakter og medisinskrin
 6. Bankkonto og budsjett
 7. Kafé på hjemmekamper

Spond

Klubben bruker Spond til å kommunisere med spillere og foresatte og til å kalle inn til treninger, kamper og andre arrangementer. En spiller søker om å delta på trening ved å sende en forespørsel via Spond.

Det er du som lagkontakt som, sammen med treneren, avgjør om det er plass på laget til flere spillere.

Medlemsadministrasjon

Som lagkontakt har du ansvar for medlemslisten til laget ditt. Stavanger Basketballklubb er en del av Norges Idrettsforbund (NIF), og klubben benytter «Min idrett» sin løsning for administrasjon av medlemmer. Når du blir lagkontakt, må du derfor ta kontakt med klubben for å få administrator-tilgang til KlubbAdmin (https://ka.nif.no/). Her kan du administrere klubbens medlemsliste, invitere nye medlemmer, og fjerne medlemmer som har meldt seg ut.
Antall registrerte medlemmer i Min Idrett er avgjørende for hvor mye klubben får tildelt av midler hvert år. Det er veldig viktig at alle medlemmer blir registrert, og at informasjonen der holdes oppdatert.

Invitere nye medlemmer
Når du har fått nye medlemmer på laget, som har meldt seg inn via Spond og er ferdig med prøvetiden sin (alle får prøve noen treninger gratis, for å se om de trives), kan du sende dem en invitasjon til å registrere seg i Min idrett:

 • Gå til: https://ka.nif.no/
 • Logg inn med idrettens ID
 • Trykk på medlemsadministrasjon
 • Trykk på «nytt medlem» øverst til høyre
 • Skriv inn e-post adressen og/eller telefonnummer til det nye medlemmet eller foresatte
 • Trykk send


Du kan også sende dem denne lenken for registrering: https://medlemskap.nif.no/24321. Da vil de komme til en innmeldingsside for Stavanger basketballklubb.

Medlemskontingent, treningsavgift og lisens
Når de så har meldt seg inn, vil de automatisk legges til medlemslisten og de vil få tilsendt faktura for kontingent og lisens

Alle spillere over 13 år, må ha betalt lisens før de kan spille kamp. Dette er fordi de først er forsikret gjennom Norges idrettsforbund når de har betalt lisensen.
Hvis noen begynner midt i en sesong, kan du ta kontakt med klubben og be dem sende faktura for lisens.

Turneringsadministrasjon

Alle seriekampene i basketball registreres hos Norges idrettsforbund. Som lagkontakt må du derfor også ha tilgang til TurneringsAdmin (https://ta.nif.no/). Her legger du inn de lagene dere har meldt på til serien og hvilke spillere som spiller på hvilket lag. Legg også inn draktnummer her. (Avtal med treneren på laget hvem som gjør dette).


På idrettsforbundet.no finner du brukerveiledning til hvordan du kan legge inn spillerstall i Turneringsadmin.

Min Basket
Appen Min Basket er et «must» for alle lagkontakter. Her har du oversikt over alle seriekampene til dine lag, og du får beskjed i appen om en kamp flyttes. Her kan du også legge inn kamptropp før hver seriekamp:

 • Finn riktig kamp og trykk på den
 • Trykk så på «spillere» i den blå fanen øverst.
 • Trykk på «endre tropp» (grønn knapp)
 • Hak av de som skal spille gjeldende kamp (husk også å legge til trenere og evt. lagkontakt)
 • Du kan endre draktnummer ved å trykke på spillerens navn

Sekretariat på hjemmekamper

Det laget som har hjemmekamp er ansvarlig for sekretariatet. Det er ditt ansvar som lagkontakt å skaffe foreldre til å sitte i sekretariatet. Det trengs to personer til sekretariatet, én til å bemanne klokken, og én til å registrere mål og feil i Live kampskjema.

Brukerveiledning-LIVE-Kampskjema-Step-by-Step

Presentasjon fra sekretariatskurs november 2022

Lagkontakt må også sørge for at noen har med PC til hallen for å registrere i Live kampskjema, og at sekretariatet har en retningspil. Pilen viser hvilken retning ballen skal spilles ved hoppball og ved ny periode.

Drakter og medisinskrin

Lagleder har ansvar for at laget har tilstrekkelig med drakter og et medisinskrin, som inneholder det mest nødvendige. Snakk med klubben om dere mangler dette.

Bankkonto og budsjett

Klubben har foreløpig ikke en konto for hvert lag. Inntil dette kommer på plass må hver enkelt lagleder holde styr på lagets egne penger, det vil si penger dere tjener på å ha kafé og andre dugnader. Disse pengene kan brukes til trivselstiltak til laget og evt. når dere skal reise på turneringer.

Kafé på hjemmekamper

De lagene som ønsker det, kan ha kafé på sine hjemmekamper. Hvis det er flere lag som har hjemmekamper på samme dag, avtaler laglederne mellom seg hvem som har kafé den aktuelle dagen.

Klubben har elektrisk kokeplate og gryte, som kan brukes til pølser. Denne kan lagene låne ved å henvende seg til klubben. Ellers må alt av utstyr medbringes til hallen.