Organisasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ, hvor alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett . For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser.

Innvitasjon til Årsmøtet vil publiseres i Spond, samt sendes til alle registrerte medlemmer i MinIdrett med epost adresse.

Årsmøtet 2022

Innkalling ble sendt onsdag 22. februar 2023. Årsmøtet ble gjennomført onsdag 22.mars klokken 19:00 via Google Meet. Saker som et medlem ønsket behandlet på årsmøtet, ble sendt styret innen onsdag 8.mars til post@stavangerbasket.no.

Fullstending sakliste med alle saksdokumenter ble publisert og endelig onsdag 15.mars. Protokollen fra årsmøtet viser hva som ble diskutert og vedtatt.

Tidligere Årsmøter

Styret

Årsmøtet 2022 valgte følgende medlemmer til styret

NavnRolleLag tilknytning
Marius MengelStyrelederBasketskolen, 2011 og 2012
Tove Sæther HaglandNestleder2009
Kasserer
Simone MolnesStyremedlem2012
Jostein KorsnesStyremedlem2011 og 2013
Faruk MuriqiStyremedlemU11
Varamedlem

Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, men det er Årsmøtet som vedtar større saker som for eksempel medlemskontingenten.

Kontrollutvalget

Årsmøtet 2022 valgte følgende medlemmer til kontrollutvalget.

NavnRolleLag tilknytning
Gjert MelingLeder
Medlem
Varamedlem

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i NIFs lov § 2-12. Utvalgets oppgaver er noe forskjellig avhengig av om organisasjonsleddet har engasjert revisor eller ikke. Forenklet sagt kan man si at Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, og Kontrollutvalget skal da påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Valgkomiteen

Årsmøtet 2022 valgte følgende medlemmer til valgkomiteen.

NavnRolleLag tilknytning
Gjert MelingLeder
Medlem
Varamedlem

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.

Organisasjonsplan