Organisasjon

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ, hvor alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett . For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser.

Innvitasjon til Årsmøtet vil publiseres i Spond, samt sendes til alle registrerte medlemmer i MinIdrett med epost adresse.

Årsmøtet 2023

Innkalling ble sendt onsdag 6. februar 2024. Årsmøtet gjennomført onsdag 20.mars klokken 19:00 via Google Meet. Saker som et medlem ønsket behandlet på årsmøtet ble sendt styret innen onsdag 6.mars til post@stavangerbasket.no. Fullstending sakliste med alle saksdokumenter ble publisert og endelig onsdag 13.mars. Protokollen fra årsmøtet vil vise hva som ble diskutert og vedtatt.

Tidligere Årsmøter

Styret

Årsmøtet 2023 valgte følgende medlemmer til styret

NavnRolleLag tilknytning
Marius Mengel Styreleder 1)Basketskolen og G 2011
Jostein KorsnesNestleder 3)G 2011 og G 2013
Elianne TopstadStyremedlem G 2010
Simone Molnes Styremedlem 2)G 2012
Kjetil BjørnsenVaramedlemG 2012 og Basketskolen

Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, men det er Årsmøtet som vedtar større saker som for eksempel medlemskontingenten.
1) Ansvarlig for utdanning og oppfølging av dommere og trenere,
2) Ansvarlig for Politiattest,
3) Ansvarlig for Barneidrett

Kontrollutvalget

Årsmøtet 2023 valgte følgende medlemmer til kontrollutvalget.

NavnRolleLag tilknytning
Pål Asle PettersenLederG 2011
Kamilla LangklepMedlemG 2011
Sarah Gjerde MyhreVaramedlemG 2013

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i NIFs lov § 2-12. Utvalgets oppgaver er noe forskjellig avhengig av om organisasjonsleddet har engasjert revisor eller ikke. Forenklet sagt kan man si at Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, og Kontrollutvalget skal da påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Valgkomite

Årsmøtet 2022 valgte følgende medlemmer til valgkomiteen.

NavnRolleLag tilknytning
Rebecka KolstadLederG 2011
Aina Hytland BrekkeMedlemG 2011
Sarah Gjerde MyhreVaramedlemG 2013

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.

Organisasjonsplan