Kontingent

Kontingenten er klubbens viktigste kilde til inntekter, sammen med midler og støtte fra kommunen.

Vi har ingen ansatte, og uten betalende medlemmer kan vi ikke honorere trenere, skaffe utstyr og drakter, dekke reise- og turneringsavgifter.

Årsmøtet har vedtatt medlemskontingenten og gitt styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften.

NB! Alle kan søke om fritak fra treningsavgiften ved å sende epost til post@stavangerbasket.no Ingen krav til dokumentasjon av behovet, og alle søknader behandles konfidensielt.

Medlemskontingenten

Kontingenten består av to deler, hvorav den ene kalt Medlemskontingenten er uavhengig av alder og aktivitetsnivå og må betales av alle medlemmer i klubben. Også de personer som arbeider frivillig vil bli fakturert medlemskontingent.

AlderBeløp
Allekr 50 ,-

Treningsavgiften

Den andre delen av kontingenten, kalt Treningsavgiften avhenger av lagets aktivitetsnivå, samt hvorvidt laget ikke deltar i serie, laget deltar i serie i Rogaland (lokalt), og/eller laget deltar i Bergen serien.

Treningsavgiften faktureres for Høsten ved oppstart av ny sesong i august/september for treningsperioden frem til desember. Samme beløp faktureres igjen for Våren, alstå ved starten av nytt kalenderår i januar/februar for perioden frem til juni.

Ikke seriespillRogaland serieBergen serie
Senior lagkr 600 ,-kr 800 ,-kr 1 000 ,-
Barne og ungdomslagkr 600 ,-kr 800 ,-kr 1 000 ,-
Basketskolenkr 500,-

Medlemmer med verv vil få redusert treningsavgift for seg og/erller sine barn, pt. 250 kr. Med verv menes aktive roller i drift av lag og klubb.