Bli med

Basketball er gøy, inkluderende og målrettet - noe for deg?

Stavanger Basketballklubb ønsker å gi tilbud til alle voksne, barn og unge i byen vår. Tilgjengligheten på trenere, lagkontakter og treningstid avgjør tilbudet vi faktisk har.

For å bli med er første steg å sjekke – har vi et tilbud som passer til deg?

Våre tilbud

Tilbudene avhenger av ditt erfaringsnivå og din alder.

Basketskolen er et tilbud til deg som ikke har spilt organisert basketball i klubb før, uavhengig av hvor mye du har spilt på fritiden. Passer også godt for deg som opplever at du er klar for å spille på lag, men hvor det enda ikke er blitt ledig plass.

Barne og ungdomslag er et tilbud til deg som har spilt organisert basketball i klubb før eller gjennomført Basketskolen og er klar for lagspill.

Seniorlag er et tilbud til deg som er voksen og som vil spille basketball. Nivået varierer fra år til år, men her er målet først og fremst å ha det gøy.

Dersom vi har et tilbud som passer er neste steg å søke om invitasjon til trening

NB! Spillere som møter til oppsatt treningstid uten å ha fått plass vil ikke få mulighet til å delta på trening. 

Invitasjon til trening

For å bli med eller bare prøve ut en treningshverdag med Stavanger Basketball kreves det at spiller (og eventuelt også foresatt) blir registrert på Spond. Du finner koden / lenken under det aktuelle tilbudet på forsiden.

Dersom det er ledig plass på det aktuelle tilbudet vil noen akseptere forespørselen om å bli medlem i Spond og legge spilleren til i gruppen. Man vil da få tilsendt invitasjon til trening mm.

Dersom det ikke er ledig plass og vi ikke forventer at det vil bli ledig plass innenfor de neste månedene vil lenken ikke være aktiv. Du kan da ikke forvente å spille basketball her i løpet av denne sesongen.

Plass er ikke basert på «først til mølla». Alder og bosted på spiller er blant annet avgjørende for oss når vi vurderer å opprette nye lag. Det er derfor veldig viktig at man oppgir fødselsdato og adresse til spiller.

Vi oppretter nye grupper så snart vi får en trener. Barn tilknyttet trenere er ofte garantert plass. Ta kontakt for en uformell prat dersom du er voksen og er villig til å prøve deg som trener. Klubben forventer ikke basketballerfaring på barne- og ungdomslag og tilbyr både kurs og mentorordning til de som vil prøve seg. Tilbudet tilpasses den enkelte treners ambisjoner og ønsker.

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse. Vi har dessverre ikke kapasitet til å vedlikeholde ventelister. Vi annonserer på nettsidene våre og på sosiale medier dersom vi får ledig plass.

Når spiller har fått testet ut trening noen ganger, er neste steg å registrere seg som medlem

Registrering av medlem

Stavanger Basketballklubb er en del av Norges Idrettsforbund (NIF), og klubben benytter «Min idrett» (minidrett.no) sin løsning for adminstrasjon av medlemmer. Alle klubbens medlemmer er en «bruker» av «Min idrett».

Antall registrerte medlemmer i Min Idrett er en avgjørende faktor for hvor mye klubben får tildelt av midler hvert år. Det er veldig viktig at alle medlemmer blir registrert, og at informasjonen der holdes oppdatert.

Bruk denne lenken for innmelding: https://medlemskap.nif.no/24321

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse. Dersom man ikke er blitt invitert til trening (har fått plass i Spond gruppen) vil også søknaden bli avslått