Bli med

Basketball er gøy, inkluderende og målrettet - noe for deg?

Stavanger Basketball ønsker å gi tilbud til alle voksne, barn og unge i byen vår. Tilgjengligheten på trenere, lagkontakter og treningstid avgjør tilbudet vi faktisk har.

For å bli med er første steg å sjekke – har vi et tilbud som passer til deg?

Våre tilbud

Tilbudene avhenger av ditt erfaringsnivå og din alder.

Basketskolen er et tilbud til deg som ikke har spilt organisert basketball i klubb før, uavhengig av hvor mye du har spilt på fritiden. Passer også godt for deg som opplever at du er klar for å spille på lag, men hvor det enda ikke er blitt ledig plass.

Barne og ungdomslag er et tilbud til deg som har spilt organisert basketball i klubb før eller gjennomført Basketskolen og er klar for lagspill.

Seniorlag er et tilbud til deg som er voksen og som vil spille basketball, uavhengig av om man du har spilt organisert før. Nivået varierer fra år til år, men her er målet først og fremst å ha det gøy.

Dersom vi har et tilbud som passer er neste steg å søke om invitasjon til trening

NB! Spillere som møter til oppsatt treningstid uten å ha fått plass vil ikke få mulighet til å delta på trening. 

Invitasjon til trening

For å bli med eller bare prøve ut en treningshverdag med Stavanger Basketball kreves det at spiller (og eventuelt også foresatt) blir registrert på Spond. Du finner koden / lenken under det aktuelle tilbudet på forsiden.

Dersom det er ledig plass vil noen akseptere forespørselen og legge spilleren til i gruppen. Man vil da få tilsendt invitasjon til trening mm.

Dersom det ikke er ledig plass og vi ikke forventer at det vil bli ledig plass innenfor de neste månedene vil lenken ikke være aktiv. Du kan da ikke forvente å spille basketball her i løpet av denne sesongen.

Dersom det ikke er ledig plass nå, men vi forventer at det vil bli ledig plass innenfor de neste månedene vil vi ha en venteliste. Vi slipper deg da inn i Spond, men du får ikke invitasjon til trening enda.

Ventelistene kan være lange, og plass er ikke basert på «først til mølla». Alder og bosted på spiller er blant annet avgjørende for oss når vi vurderer å opprette nye lag. Det er derfor veldig viktig at man oppgir fødselsdato og adresse til spiller.

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse. Vi har dessverre heller ikke kapasitet til å gi spillere og foreldre som venter på plass informasjon om forventet ventetid eller plass i køen.

Når spiller har fått testet ut trening noen ganger, er neste steg å registrere seg som medlem

Registrering av medlem

Stavanger Basketballklubb er en del av Norges Idrettsforbund (NIF), og klubben benytter «Min idrett» (minidrett.no) sin løsning for adminstrasjon av medlemmer. Alle klubbens medlemmer er en «bruker» av «Min idrett».

Antall registrerte medlemmer i Min Idrett er en avgjørende faktor for hvor mye klubben får tildelt av midler hvert år. Det er veldig viktig at alle medlemmer blir registrert, og at informasjonen der holdes oppdatert.

Bruk denne lenken for innmelding: https://medlemskap.nif.no/24321

NB! Mangelfull, dobbel, eller på andre måter feil registrering vil bli avslått uten videre begrunnelse. Dersom man ikke er registrert i Spond først vil også søknaden bli avslått