Trening

Lyden av ballen i nettet blir man aldri lei - swish 🥰

Treningstidene som gjelder for hver gruppe finner du på sidene for våre treningstilbud.

🏀 Basketskolen
🏀 Barne- og ungdomslag
🏀 Seniorlag

Basketball sesongen følger skoleåret med et høst semester (august – desember) etterfulgt av et vår semester (januar – juni).

Tildeling av treningstid

Stavanger Basketballklubb får tildelt treningstid hovedsaklig gjennom Stavanger Kommune. Styret fordeler videre tider til lagene i samråd med trenere. Trenere fordeler deretter treningstid ut på treningsgrupper. Innkalling, avlysning og endring i treningstid publiseres gjennom Spond appen.

Typer treningstilbud

Stavanger Basketballklubb forsøker å dekke lag og spilleres behov for treningstid. Noen vil trene mer, andre vil trene mindre – alle er velkomne og vi forsøker å finne gode løsninger der vi kan.

Trening med eget lag

Et lag har typisk 2-3 treningsøkter om uken med varighet 1-1,5 timer per økt. Treningen foregår i ulike anlegg om ettermiddagen i ukedagene.

Dersom det er nødvendig vil treneren dele laget i ulike treningsgrupper for å sikre at alle opplever tilstrekkelig balanse av utfordring og mestring.

Hospitering på andre lag i klubben

Enkelte spillere opplever at de trenger mer / annen trening enn det laget de tilhører kan tilby.

Dersom det er ønskelig fra spilleren (og dens foresatte) kan trener undersøke mulighetene for å hospitere med andre lag i klubben. Typisk vil dette være eldre lag. Hospitering kan ikke gjennomføres før det er avklart forventninger mellom begge lags trenere og spilleren/foresatte.

Hospiteringsavtalen gjelder maksimalt for én sesong av gangen. Dersom hospiteringen fortsetter skal dette igjen avtales mellom trenere og spillere/foreldre.

Individuell trening utover eget lag

Trening med sonelag

Trening med lag i andre klubber

Egentrening / Uorganisert trening utenfor klubbens regi