EasyBasket

EasyBasket = barneidrett med basketball 🏀

EasyBasket (EB) er basketballens barneidrettskonsept – spesielt uviklet for å ivareta barns idrettsglede og idrettsutvikling. Det består av aktiviteter i klubb samt EasyBasket arrangementer i regi av forbundet.

NIF definerer barneidrett som idrettsaktivitet frem til og med året barnet fyller 12 år.

EB Arrangementer

Deltakelse på EB arrangement er veldig morsomt – både for spillere og tilskuere. Man deltar på arrangementet som lag. Hvert deltakende lag får spille to kamper mot andre barn på samme nivå. Det er kort tid mellom hver kamp, og under arrangementet vil ofte teknisk arrangør ha noe mat og drikke i kiosken.

Banen er tilpasset barn, med blant annet lavere kurver. Dommerne er ekstra snille og forklarer reglene til ungene underveis i spillet. Fokuset er på idrettsglede og læring – også noen av dommerne vil være nye / uerfarne. Du kan lese komplette regler på forbundets sider for EasyBasket.

Påmelding

Lagleder melder på laget til de turneringer som det er ønske om å delta på. Frist for påmelding er 2 uker før turneringen starter.

I denne nyhetsartikkelen fra Region Vest kan du se EB arrangementer 2023-24. På denne facebook gruppen kan man se hvilke EB arrangementer som holdes i Rogaland og Sunnhordaland. Alle EB arrangementer i Region Vest ligger uansett ute på TurneringsAdmin (TA).

Det er kun lagleder som har tilgang til å melde på laget til arrangementer – se en kort video av hvordan du gjør det.

Region Vest vil sende kampoppsett til lagleder i god tid før arrangementet. Da vil man se hvor og når man skal møte til kamp, og hvilke lag man møter på hvilke baner i hallen.

Kamp og spilletid

Trener fordeler spiller og spilletid. Målet er at alle skal oppleve idrettsglede.

Hver lag består av ca 4-10 spillere. Når det spilles kamp er det 4 spillere fra hvert lag på banen. En kamp varer i 6 perioder, hvor hver periode varer 5 min. Det er korte pauser mellom periodene, og sekretariatet passer at alle får tilnærmet lik spilletid. Regelen er at den som spiller mest får ikke spille mer enn èn periode mer enn den som spiller minst.

Betaling av dommere

Lagkontakt eller en av de andre foresatte må legge ut for at dommere skal få betalt.

Ved ankomst skal laget betale for dommere. Klubben dekker beløpet mot kvittering på betaling og innsendt skjema for utlegg.

Sekretariat

En av de foresatte må sitte i sekretariat på en av kampene.

Laget spiller kun to kamper. På den ene kampen er laget «hjemmelag», og da må noen av lagets voksne sitte i sekretariat. Dette er en veldig enkel oppgave som ikke krever noen forkunnskaper. Opplæring gis på stedet før kampstart av teknisk arrangør eller dommerne på banen.

For spørsmål knyttet til EasyBasket arrangementer og påmelding ta kontakt med klubben

EasyBasket verdier

🏀 EasyBasket er inkluderende

  • EasyBasket er en arena der barn får oppleve sosial tilhørighet, trygghet og mestring
  • EasyBasket passer for alle, og alle som ønsker skal få mulighet til å delta
  • EasyBasket verdsetter arrangører, kampledere, lagledere og trenere som viktige ressurspersoner for å sikre et godt miljø for utvikling

🏀 EasyBasket er målrettet

  • EasyBasket lar barn utvikle seg allsidig, så vel fysisk og mentalt, sosialt og emosjonelt
  • EasyBasket er tilrettelagt for at barn skal oppleve mestring ut fra egne forutsetninger og alle skal få utfordringer de kan strekke seg etter
  • EasyBasket bidrar til at barn blir ansvarlige lagkamerater gjennom sosial utvikling og deltakelse i felleskapet

🏀 EasyBasket er gøy

  • EasyBasket gir barn mulighet til å konkurrere gjennom lek og øvelser, og legger til rette for kamper med mål om å øke motivasjonen for å utvikle egne ferdigheter
  • EasyBasket gir barn mulighet til å utvikle seg gjennom opplevelse av idrettsglede i nærmiljøet og bli så gode som de selv vil
  • EasyBasket gir vennskap, positive opplevelser og rent spill