Reise

Ut på tur - sjeldent sur 😅

Utlegg

Har du lagt ut for pizza til laget, eller kanskje betalt dommere på vennskapskamp? Dersom det er avtalt at klubben eller laget skal dekke kostnaden så kan du fylle ut skjema for utlegg

Det er viktig at du har avklart med lagkontakten på ditt lag dersom utlegges skal dekkes av laget.

Har du spørsmål knyttet om hvordan skjemaet skal utfylles kan du ta kontakt med oss

Reiseregning

Tatt med deg flere spillere i egen bilen og vært på kamp nord for boknafjorden? Bestilt og betalt for lagets hotellregning? Dersom det er avtalt at klubben eller laget skal dekke kostnaden så kan du fylle ut skjema for reiseregning

Har du spørsmål knyttet om hvordan skjemaet skal utfylles, og ikke finner svar i videoen, kan du ta kontakt med oss