Overgang

Enhver som har deltatt som spiller for en klubb i en offisiell kamp, må søke om overgang for å bli
spilleberettiget for en annen klubb. En overgang er derfor nødvendig for å bytte klubb.

Barn

Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender
melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens
tidligere klubb. Slikt klubbskifte begrenses til én (1) gang pr sesong. Det er ikke
adgang til å stille vilkår for klubbskiftet

Ungdom og voksne

Gammel klubb skal informeres om at spiller ønsker å bytte klubb. Når spilleren har besluttet å gjøre byttet må søknad om å bytte klubb gjennomføres i MinIdrett. Utøver søker om overgang i MinIdrett

Ny klubb behandler overgangssøknaden i SportsAdmin og tar stilling til hvem som betaler eventuelt overgangsgebyr (utøver eller ny klubb). Gammel klubb behandler overgangssøknaden i SportsAdmin (7 dagers frist). Overgangsgebyret betales og deretter godkjennes overgangen.

Avhengig av alder og lisenshistorikk vil man få forskjellige valg for type overgang man kan søke om. Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet.

Overgangsreglement

Godkjente overganger