Overgang

Enhver som har deltatt som spiller for en klubb i en offisiell kamp, må søke om overgang for å bli
spilleberettiget for en annen klubb. En overgang er derfor nødvendig for å bytte klubb.

Regler for overgang er beskrevet i Region Vest Kampreglement Kapittel 9 «Overgang».

Barn

Spillere som ikke har fylt 13 år kan fritt bytte klubb ved at spillerens nye klubb sender
melding om overgang til den kretsen denne klubben tilhører samt til spillerens
tidligere klubb.

Slikt klubbskifte begrenses til én (1) gang pr sesong. Det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet.

Ungdom og voksne

Spillere som er 13 år eller eldre kan fritt bytte klubb i overgangsperioden fra 1.mai til 15.desember.

Gammel klubb skal informeres om at spiller har vært i kontakt om å bytte klubb innen 3 kalenderdager fra første samtale.

Når spilleren har besluttet å gjøre byttet må søknad om å bytte klubb gjennomføres i MinIdrett. Slik gjør du det. Klubben kan ikke søke på vegne av spiller.

Når ny klubb har behandlet overgangssøknaden i SportsAdmin, har gammel klubb 7 dager på å behandle overgangen. Når overgangen er godkjent og overgangsgebyret betalt er spilleren berettiget til å spille for ny klubb (forutsatt at man har gyldig lisens).

Det er ingen karantene utover tiden det tar å få godkjent overgangen gjennom systemet.

Gebyr for overgang betales av spiller og går til NBBF. Beløpet er 200 kr / 400 kr per overgang avhengig av om man er under / over 16 år.