Barne- og ungdomslag

Dette er et tilbud til deg som har spilt organisert basketball i klubb før eller gjennomført Basketskolen og er klar for lagspill.

Barne- og ungdomslag er et tilbud til deg som har spilt organisert basketball i klubb før eller gjennomført Basketskolen og er klar for lagspill.

En eller flere ganger i uken øver vi og spiller basketball. Her blir du kjent med andre på din alder som liker basketball og lærer deg nye triks.

En eller flere faste trenere bruker sin tid og kunnskap til å legge til rette for at det er gøy, lærerikt og inkluderende på trening.

Innholdet vil variere med nivået men vil ofte gå utover individuelle ferdigheter og enkelt lag spill.

Barne og ungdomslag deltar normalt i seriespill og turnering. Unntak er i de tilfeller der laget er helt nytt, har for få spillere eller det ikke er nok lag å spille mot.

Stavanger 2015 G

NY GRUPPE på vei. Bli med Basketskolen og vær klar til oppstart! Mangler pt Trener

Ta kontakt for en prat dersom du vurderer å bli trener. Du trenger ikke basketballerfaring og klubben ordner kurs, mentorordning og et godt miljø med andre trenere.

Stavanger 2014 G

Det er for er tiden LEDIG PLASS. Opptak gjennom Basketskolen.

Laget har treningstid Mandager 17:00 – 18:00 og Onsdager 18:00 – 19:00

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i EasyBasket turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Nenad Radovanovic. Lagkontakt er Jone Voll Joakimsen

Stavanger 2013 G

Det er for er tiden LEDIG PLASS. Opptak gjennom Basketskolen.

Laget har treningstid Mandager 19:00 – 20:00 og Onsdager 18:00 – 19:00 på Kannik Skole.

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i EasyBasket turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Serhat Atmaca. Lagkontakt er Jostein Korsnes

Stavanger 2012 G

Det er for er tiden IKKE LEDIG PLASS. Ta kontakt for en prat dersom du vurderer å bli trener.

Laget har treningstid Mandager 18:00 – 19:30 på International School of Stavanger (ISS), og Onsdager 19:00 – 20.00 på Kannik Skole.

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Malene Grannegård-Høllo. Lagkontakter er Ingrid Leite og Simone Molnes

Stavanger 2011 G

Det er for tiden IKKE LEDIG PLASS. Ta kontakt for en prat dersom du vurderer å bli trener.

Laget har treningstid Mandager 19:30 – 21:00 på International School of Stavanger (ISS) og Onsdager 20:00 – 21.00 på Kannik Skole.

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Marius Mengel. Lagkontakter er Rebecka Kolstad og Kamilla Langklep

Stavanger 2010 G

Det er for tiden IKKE LEDIG PLASS. Ta kontakt for en prat dersom du vurderer å bli trener.

Laget har treningstid Mandager og Torsdager 18:00 – 19:30 på International School of Stavanger (ISS). Spillere som ønsker det har tilgang til egentrening i tillegg til lagstrening.

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Ivan Vianello. Lagkontakt er Elianne Strøm Topstad

Stavanger 2010 J

Det er for tiden LEDIG PLASS. Bli med på en trening da vell.

Laget har treningstid Mandager 19:30 – 21:00 og Torsdager 19:00 – 20:00 på International School of Stavanger (ISS). Spillere som ønsker det har tilgang til egentrening i tillegg til lagstrening.

Laget består av èn treningsgruppe. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Agata Mickeviciute og Ida Nilsen Nornes. Lagkontakt MANGLER

Stavanger 2009 G

Det er for er tiden IKKE LEDIG PLASS. Ta kontakt for en prat dersom du vurderer å bli trener.

Laget har treningstid Mandager 21:00 – 22:00 og Tirsdager 20:00 – 22:00 i Tastahallen samt 19:30 – 21:00 på International School of Stavanger (ISS). Spillere som ønsker det har tilgang til egentrening i tillegg til lagstrening.

Laget består av flere treningsgrupper. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/venteliste/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Trenergruppen består av Tor-Inge Garvik, Tommy Bakken, Siw Mæle, Kristin Finnesand, Ivan Vianello, Benny Thorrud og Marius Mengel. Lagkontakt er Camilla Bakke, Kristin Finnesand og Tove Sæther Hagland,

Stavanger 2008-07 G

Det er for tiden LEDIG PLASS. Bli med på en trening da vell.

Laget har treningstid Mandager 18:00 – 20:30 i Vår Energi Sola Arena, samt Tirsdager 20:00 – 22:00 og Onsdager 18:00 – 20:00 i Jåttåhallen.

Laget har flere treningsgrupper. Spond benyttes til å håndtere invitasjon/oppmøte og eventuelle endringer i treningstider.

Laget deltar i Seriespill og Turneringer gjennom sesongen.

Hovedtrener er Henning Mohaupt sammen med Arne Skar. Lagkontakter MANGLER