Om oss

STAVANGER BASKETBALLKLUBB

Vårt verdigrunnlag

Basketball er en verdensidrett som passer for alle, en idrett som er fantastisk gøy å drive med, spesielt når vi opplever mestring og når mål vi har arbeidet hardt for.

For oss i klubben er basketball – mer enn en idrett!

Stavanger Basketball klubb deler Norsk baskets verdier som er;

  • Basketball er inkluderende!
  • Basketball er gøy!
  • Basketball er målrettet!

Kontaktinformasjon

Post adressec/o Marius Mengel
Smietunet 9, 4027 Stavanger
Org.nummer983954200
Bankkonto32011339343
Facebookhttps://www.facebook.com/SBBK-Stavanger-Basketballklubb-149196106140/
E-postpost@stavangerbasket.no
Hjemmesidehttps://www.stavangerbasket.no
StiftetStavanger, 3.mars 1979
VedtekterStavanger Basketballklubbs lov
Arena(er)Tastahallen
Jåttåhallen
Tastavarden Fjellhall
International School of Stavanger (ISS)

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens øverste organ, hvor alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett . For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser.

Innvitasjon til Årsmøtet vil publiseres i Spond, samt sendes til alle registrerte medlemmer i MinIdrett med epost adresse.

ÅRSMØTET 2022

Innkalling ble sendt onsdag 22. februar 2023. Årsmøtet vil gjennomføres onsdag 22.mars klokken 19:00 via Google Meet. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8.mars til post@stavangerbasket.no.

Fullstending sakliste med alle saksdokumenter vil publiseres og være endelig onsdag 15.mars.

Protokollen fra årsmøtet vil vise hva som ble diskutert og vedtatt.

Årsberetning fra tidligere år

Organisasjonsplan

Årsmøtet 2021 valgte følgende organisasjonsplan

NavnRolle
Merete AkerøLeder, Arbeidgruppe for Identitet
Stig SagevikLeder, Arbeidsgruppe for Forbedring
Mateen Leo RamLeder, Arbeidsgruppe for Aktivitet

Styret

Årsmøtet 2021 valgte følgende medlemmer til styret

NavnRolleLag tilknytning
Marius MengelStyrelederBasketskolen og U11
Merete AkerøNestlederU15
Stig SagevikKassererU13
Mateen Leo RamStyremedlemHerrer
Henning MohauptStyremedlemU14
Faruk MuriqiStyremedlemU11
Tove Sæther HaglandVaramedlemU13

Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, men det er Årsmøtet som vedtar større saker som for eksempel medlemskontingenten.

Kontrollutvalget

Årsmøtet 2021 valgte følgende medlemmer til kontrollutvalget.

NavnRolleLag tilknytning
Gjert MelingLeder
Marit TjøstheimMedlemU17
Elianne Strøm TopstadVaramedlemU12

Kontrollutvalgets oppgaver er regulert i NIFs lov § 2-12. Utvalgets oppgaver er noe forskjellig avhengig av om organisasjonsleddet har engasjert revisor eller ikke. Forenklet sagt kan man si at Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, og Kontrollutvalget skal da påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Valgkomiteen

Årsmøtet 2021 valgte følgende medlemmer til valgkomiteen.

NavnRolleLag tilknytning
Gjert MelingLeder
John Kristian AanonsenMedlemU15

Valgkomiteen skal være valgt på siste årsmøte og rapporterer til og legger frem sitt forslag for årsmøtet.