Skade

Uhell kan fort skje på banen - her finner litt informasjon om skader 🤕

Det er nesten umulig å gå gjennom et idrettsliv uten skader. Skadeforebyggende trening kan redusere antall skader med opptil 50 %. Rask og riktig behandling etter en skade kan redusere tiden det tar før man er tilbake i aktivitet.

Forsikringsordning

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Du kan lese mer om denne ordningen samt melde skade på Gjensidiges nettsider.

Unge og voksne over 13 år er også dekket av samme ordning, så fremt man har betalt lisens. Det er klubbens ansvar å sende ut lisens på vegne av forbundet, men medlemmene må selv sørge for å ha betalt lisens.

Når skaden er skjedd

Rask og riktig behandling etter en skade kan redusere tiden det tar før man er tilbake i aktivitet.

Når skaden er skjedd gjelder å handle raskt

  • Dersom skaden er akutt bør du kontakte legevakten
  • Skadetelefonen tilbyr også rask og riktig hjelp over telefon – Ring 987 02033 mellom 09:00 – 21:00 alle dager
  • Før du starter et behandlingsforløp for skaden er det viktig at du først melder skaden til Gjensidige – Du kan melde skade på tlf. 03100 eller benytt online skadeskjema

Forebygge skade

Skadeforebyggende trening kan redusere antall skader med opptil 50 %.

På nettsiden skadefri.no finner du hjelp til

  • Beskrivelser av symptomer på skade
  • Veiledning til førstehjelp og teiping f.eks ved overtråkk
  • Komplette programmer for skadeforebyggende trening – med videoer, bilder og beskrivelser av øvelser

Bruk Skadefri appen til å hjelpe deg tilbake fra skade