Lisens

Lisensen er en avgift til Norges Basketball Forbund (NBBF) sentralt, som utsendes av klubben.

Pengene som forbundet får inn fra lisensen går blant annet til de administrasjon, drift av de norske landslagene, klubb-, trener- og dommerutvikling, samt nasjonale arrangementer og turneringer, og mye mye mer som skal til for å holde hjulene i gang i norsk basket.

Lisensen er også en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp og organisert trening gjennom klubb, region eller forbund i løpet av sesongen.

Du kan lese mer om lisensordningen på NBBFs egne sider. https://www.basket.no/serie-og-turnering/lisens/

Alle som deltar i seriespill må løse lisens fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen er obligatorisk og må være betalt før kamp spilles. Lisensen fra sist sesong er gyldig ut til 1.oktober, altså ut september.

Lag som deltar i kamp med en eller flere spillere uten gyldig lisens vil tape kampen 20 – 0. Basketballforbundet kan i tillegg utstede bøter og laget vil miste mulighet for sluttspill.

Registrering

Forutsetning for å motta lisens faktura er at man er registrert i klubbens medlemsregister. Det gjør medlemmene selv via denne lenken: https://medlemskap.nif.no/24321.

Medlemmet kan selv sjekke via MinIdrett om man er registrert.

Lagleder kan gjennom KlubbAdmin (KA) sjekke om spiller er registrert.

Fakturering og betaling

Lisensen faktureres en gang om året og sendes til den eposten som er registrert i Min Idrett.

Spillere under 13 år får ikke faktura. Spillere over 13 år får faktura dersom de skal ha mulighet til å spille kamp,

De fleste vil derfor motta faktura i starten av sesongen altså i august/september. Lisensen må betales før første kamp, og spilleren har da gyldig lisens frem til 1.oktober neste sesong.

Enkelte vil motta fakturaen i starten av kalenderåret altså i januar. Dette gjelder hovedsakelig spillere som fyller 13 år i perioden januar til mars. Lisensen må betales før første kamp man spiller etter man har fyllt 13 år, og spilleren har da gyldig lisens frem til 1.oktober neste sesong som da er samme år.

Merk at lisensen betales direkte i Min Idrett

Manglende lisens

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-4.png

Lagleder kan gjennom TurneringsAdmin (TA) sjekke om spiller har mottatt lisens og om betaling er registrert. MERK! Det kan ta flere dager fra betaling til denne er registrert i TA

Dersom TA viser at spiller registrert i klubb ikke har fått lisens må lagleder ta kontakt med klubben (lisensansvarlig) for at lisensen skal bli sendt ut.

Dersom TA viser at lisens er blitt sendt ut, men spilleren har ikke mottatt den, så bør lagleder ta kontakt med klubben for å få oppgitt beløp og KID slik at betalingen kan gjøres manuelt. Kontonummer er 5010 05 40301.

Dersom TA viser at spilleren er registrert for en annen klubb (eks. «Lura IL») må spilleren først søke om Overgang, før spilleren er klar for kamp. Lisensen betales en gang, og gjelder også etter overgang.

Opprette lisens

Lisensansvarlig i klubben kan gjennom SportsAdmin (SA) opprette og sende ut lisens