For foresatte

Stavanger Basketballklubb er en klubb i vekst, og alt gjøres på dugnad. Vi trenger aktive foresatte som vil engasjere seg i klubben. Kan du bidra som trener eller lagkontakt? Kan du sitte i sekretariatet på hjemmekamp, stå i kafé eller være med og arrangere en juleavslutning? Ingen oppgave er for liten og ingen er for stor. Det viktigste er å bidra, slik at spillerne kan fortsette å gjøre det de elsker, nemlig å spille basketball. Ta kontakt med trener eller lagkontakt på ditt lag om du vil være med og dra lasset, eller send en e-post til post.sbbk@gmail.com

Foto: Claus Skålevik.