Samarbeidspartnere

Klubben har mange gode samarbeidspartnere, men alltid plass til flere 😉

Stavanger Basketballklubb er en frivillig drevet organisasjon uten lønnede medlemmer. Våre samarbeidespartnere, i alle deres former og fassonger, er med på å gjøre det mulig for klubben å tilby barn, unge og voksne et basketballtilbud her i Stavanger

Ønsker du å være vår samarbeidspartner er du hjertelig velkommen til å ta kontakt

Sponsorer

Klubben inngår samarbeidsavtaler med private organisasjoner, hvor klubben som sponsorobjekt låner bort vårt gode navn og rykte i bytte mot økonomiske ytelser fra sponsor. Styret har inngått følgende sponsoravtaler som er gjeldende.

Leverandører

Klubben har gjennom NIF, NBBF og på egne tilgang til kvalitetsprodukter til gode priser. Styret har i de siste årene benyttet følgende leverandører

  • SoulSport – Klubbens draktleverandør, og stedet hvor medlemmer kan kjøpe klubbartikler
  • Gresshoppa Sport – NBBFs og klubbens leverandør av basketballer
  • Thon Hotels – NBBFs leverandør av overnatting ved Thon Hotel Ullevåll (Oslo)

Medlemsfordeler

Klubben, basketballforbundet eller idrettsforbundet inngår avtaler med private organisasjoner i Norge som tilbyr produkter og tjenester som kan være av interesse for klubbens medlemmer.

Stiftelser

Klubben søker og mottar gaver fra en rekke private veldedige organisasjoner og stiftelser i Norge. Styret har i de siste årene sendt inn søknad og mottatt midler fra;

Arbeidsgivere

Klubben mottar gaver fra en rekke private nøæringslivsaktører Norge, hvor de ansatte i bedriften har søkt om midler på vegne av klubben. De siste årene har vi mottatt gaver fra

  • Wintershall
  • National Oilwell Varco (NOV)