Trygg på trening

Vet du hva du skal gjøre hvis du mistenker vold og seksuelle overgrep mot barn? 🧠📚

Det arrangers Trygg på trening kurs under Kompetanseuken 2024 i Stavanger uke 34.

🏀 Onsdag 21.august 17:30 – 19:30 (Workshop) på Knudepunktet (Klubbhuset til FGI)

Meld deg på direkte eller ta kontakt med klubben hvis du er interessert.

1 av 5 barn i Norge har opplevd vold hjemme. 1 av 20 har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen. Alle barn fortjener å være trygge.

Det er vi som er ansvarlige for at vår klubben er et trygt sted å være, og det er vår jobb å vite hva vi skal gjøre når vi er bekymret for barnet.

NBBF samarbeider med Redd Barna om det forebyggende arbeidet i klubb og anbefaler alle klubber som har aktivitet for barn, ungdom og paraidrett å gjennomføre kurset Trygg på trening.

Målet er at at vi etter kurset …

  • Har økt kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er og hva vi skal gjør hvis vi er bekymret for om et barn er utsatt for det
  • Er bevisste på etiske dilemma vi kan møte i rollen som trenere og ressurspersoner og hvordan vi kan håndtere disse situasjonene
  • Vet hva vi kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i vår klubb.
  • Har en samlet handlingsplan for hva vi skal gjøre