Flytte kamper

Det kan oppstå behov for å flytte seriekamper etter at terminlisten er publisert. Denne siden vil hjelpe deg med prosessen.

Frister

Det er viktig å starte prosessen tidlig – minst tre uker før opprinnelig kamptidspunkt!

  • Søknad om omberamming til Region Vest må være sendt senest 14 dager før den opprinnelige kampen skulle vært spilt.
  • Søknad som mottas mindre enn 14 dager før, men innen 72 timer fra kampstart vil medføre gebyr på 500 kr pr kamp som skal omberammes
  • Søknad om omberamming som mottas 72 timer eller mindre før kampstart vil ikke kunne bli innvilget.

Regler

Kampreglementets paragraf 13 beskriver reglene for omberamming og utsettelse av seriekamper som berammet av Region Vest. Det anbefales å lese reglene, men i korte trekk så gjelder det at;

  • Kampene skal i utgangspunktet spilles som oppsatt, og lag har sjelden «rett til» å kreve at kampen skal flyttes.
  • Den klubben som ønsker en kamp omberammet må selv ta initiativ til å flytte kampen
  • Klubben som ønsker omberamming må finne ny tid og sted for kampen og sørge for at hallen kan benyttes til kamp på tidspunktet. Begge lag må være enig i nytt tidspunkt.
  • Søknadsgebyr og eventuelle ekstra utgifter til dommer eller leie av idrettshall må vøre betalt før FØR søknaden kan behandles.

Det er Region Vest som godkjenner søknad og flytter kampene i terminlisten samt informerer dommere. Ekstra utgifter estimeres og fastesettes av administrasjonen.

Omberamme

Den raskeste veien til mål er å sjekke om kampen kan avvikles i en av klubbenes treningstid. Det er ikke alle lag og klubber som kan/ønsker det, men hvis det går så kan det ofte være det enkleste.

Hvis ikke ny kamp kan gå i treningstiden så må det skaffes tid i hall. I utgangspunktet har Region Vest søkt og fått tildelt en rekke dager for avvikling av basketkamper i ulike haller rundt omkring i de ulike kommunene. Det betyr at det ofte er vesentlig lettere å få lagt inn én kamp til i tilknytning til disse «basketdagene» enn å finne en annen dag hvor det ikke spilles basketball.

Finne et tidspunkt

Et godt verktøy for å finne nytt ledig tidspunkt for kamp er å bruke MinBasket appen. Det første man bør gjøre er å notere ned alle dager hvor en eller begge lagene spiller kamp – disse vil man unngå om man finner bedre alternativer.

For å finne lagenes potensielle kampdager kan man stjernemerke kun de to lagene i MinBasket appen og deretter gå gjennom kalendervisningen uke for uke, og notere ned dager hvor lagene ikke spiller kamp. Dette er potensielle dager for ny kamp (se eksempel)

Deretter bør man identifisere de dager hvor det foregår basketball aktivitet i hjemmelagets hall, men hvor det ser ut til å være huller i programmet for dagen. Hjemmelaget vil ofte foretrekke å spille hvor de pleier. Region Vest vil ofte være glad for at hull dekkes – da er det også lettere å skaffe dommere.

For å finne programhull på en potensiell kampdag kan man gå inn i MinBasket appen på en vilkårlig kamp som spilles i den hallen og klikke på hallen. Man får da opp en banedagbok som viser alle kamper som er satt opp i hallen. Så kan man gå gjennom kalenderen til hallene og sjekke hvilke av de potensielle kampdagene hvor det også finnes ledig tid – et hull (se eksempel). EasyBasket kamper (U13 og yngre) trenger 1 time, mens U14 og eldre lag trenger 1,5 time.

Hallens åpningstider kan man ofte finne på internett eller ved å kontakte region vest. Etter at man har funnet en luke på en potensiell kampdag så kan man sende e-post til region vest og få bekreftet at hallen er ledig og kan brukes til basketballkamp.

Til sist må man kontakte den andre klubben og spørre om nytt kamptidspunkt passer. De har lov å si nei. Kontaktinfo til det andre laget finner man også i MinBasket appen ved å gå inn på laget og se under info (se eksempel).

Tette hull i programmet

Når en kamp flyttes vil den kunne etterlate seg et hull i programmet. Dette hullet må det laget som ønsker å omberamme en kamp sørge for å tette. Region Vest har dommere i hallen og de skal ikke måtte «vente» på grunn av hull i programmet.

Det enkleste er å finne ut om de lagene som spiller sist på dagen eller først på dagen kan flytte kampstart til det hullet som ble etterlatt på grunn av omberammingen. Man må da kontakte det laget og bli enig med dem om at kampen deres flyttes tidligere/senere på dagen.

Sende inn søknaden

Det skal printes, fylles ut og sendes inn en søknad om omberamming til Region Vest senest 14 dager før den opprinnelige kampen skulle vært spilt. Dokumentet trengs ikke signeres.

Søknaden sendes på en epost som beskriver hvilken kamp (kampnummer) man ønsker omberammet med informasjon om ny tid og sted for den kampen. Kvittering på innbetalt gebyr skal vedlegges eposten. Betaling gjøres av kasserer i klubben og skal være markert med «Omberamming [kampnummer]»

E-posten skal beskrive hvem i hvilke klubber som har akseptert nytt tidspunkt. Det skal også beskrives hvilke kamper (kampnummer) som må flyttes for å tette hull i programmet, samt hvem i hvilke klubber som har godtatt å flytte for å tette hullet.

Kontakter i klubbene og lagenes lagleder er fornuftig å ha på kopi på søknaden / e-posten som går til Region Vest.