Innkalling til Årsmøte 2022

Til medlemmene i Stavanger Basketballklubb - Vi er en klubb i vekst og ønsker å ha dere med på laget 🏀

Til medlemmene i Stavanger Basketballklubb –
Vi er en klubb i vekst og ønsker å ha dere med på laget

Stavanger, 15.februar 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Basketballklubb. Årsmøtet avholdes onsdag 15.mars kl. 19:00 – 20:30.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Meet jf. NIFs lov § 2-15 (2).

Onsdag 22.mars klokken 19:00 kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet meet.google.com/stm-yfzn-wvz.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Alle som ønsker å delta bes derfor om å registrere seg innen onsdag 15.mars. Informasjon om påmelding vil sendes ut på Spond i forkant av årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 8.mars til post@stavangerbasket.no. Forslaget skal skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt av årsmøtet. Begrunnelsen for forslaget skal komme i tillegg til selve forslaget.

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangerbasket.no Dokumentene som ligger ut vil bli oppdatert og endelig onsdag 15.mars

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av kalenderåret, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stavanger Basketballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på post@stavangerbasket.no eller leder kontaktes på telefon 40633780 eller e-postadresse marius.mengel@gmail.com 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret