Kontingenten våren 2023

Det kommer en faktura i posten fra Stavanger Basketball 💸

Det kommer en faktura Kontingenten i posten fra Stavanger Basketball

Faktura gjelder Medlemsavgift for året og Treningsavgift for vår semesteret – altså treningsperioden fra januar til juni.

Noen få av dere vil også få en faktura for Lisens for perioden fra spilleren fyller 13 år og frem til 1.oktober.

Du kan lese mer om Kontingent og lisens på denne siden

Økonomi skal ikke være en hindring for å spille basketball – Alle kan søke om fritak fra kontingenten ved å sende epost til post@stavangerbasket.no

Søknader behandles konfidensielt !