Kontingent

Kontingenten er klubbens viktigste kilde til inntekter, sammen med midler og støtte fra kommunen.

Vi har ingen ansatte, men uten betalende medlemmer kan vi ikke honorere trenere, skaffe utstyr og drakter, dekke reise- og turneringsavgifter, eller leie ekstra halltid ved behov.

Årsmøtet har vedtatt medlemskontingenten og gitt styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften.
For mer informasjon se siden kalt Om oss,

NB! Alle kan søke om fritak fra kontingenten ved å sende epost til post@stavangerbasket.no Søknader behandler konfidensielt.

Medlemskontingenten

Kontingenten består av to deler, hvorav den ene kalt Medlemskontingenten er uavhengig av alder og aktivitetsnivå og må betales av alle medlemmer i klubben.

AlderBeløp
Allekr 50 ,-

NB! Alle medlemmer, også de personer som arbeider frivillig vil bli fakturert medlemskontingent.

Treningsavgiften

Den andre delen av kontingenten, kalt Treningsavgiften avhenger av lagets aktivitetsnivå, samt hvorvidt laget ikke deltar i serie, laget deltar i serie i Rogaland (lokalt), og/eller laget deltar i Bergen serien.

Ikke seriespillRogaland serieBergen serie
Senior lagkr 1000 ,-kr 1800 ,-kr 2100 ,-
Barne og ungdomslagkr 1000 ,-kr 1500 ,-kr 1800 ,-
Basketskolenkr 1000 ,-

NB! Medlemmer med verv vil få dekket treningsavgiften for seg eller ett av sine barn.

Kontingent – fakturering og betaling

Kontingenten faktureres to ganger i året per medlem og sendes til den eposten som er registrert i Min Idrett.

Halvparten av beløpet faktureres for Høsten, altså ved oppstart av ny sesong i august/september for treningsperioden frem til desember. Den andre halvparten faktureres for Våren, alstå ved starten av nytt kalenderår i januar/februar for perioden frem til juni.

Sjekk video om hvordan du betaler kontingent:

Hvis du ikke klarer å betale med Visa i Min Idrett se videoen: