Poengtavlen

Både Jåttåhallen og Tastahallen bruker samme poengtavle – systemet heter «Bodet». På denne siden finner du en kort forklaring på hvordan de virker.

Finne frem og sette opp

Jåttåhallen

Fjernkontrollen til tavlen i Jåttåhallen hentes oppe hos vaktmesteren (rett til høyre når man kommer inn i hallen).

Deretter tar man fjernkontrollen med ned på banen og kobler til stikkontakten som ligger inne i nederste trinn av tribunen på midten av banen.

Tastahallen

Fjernkontrollen til tavlen i Tastahallen ligger inne på vaktmesterens kontor – rett til høyre når du kommer inn i hallen. Spør vaktmesteren om å få den.

Deretter tar man fjernkontrollen opp på banen og kobler til stikkontakten som er montert bak den hvite veggen på midten av banen – rett under KIWI skiltet.

Gjøre tavlen klar til kamp

Poengtavlen startes ved å holde inne «On» i noen sekunder. Pilene brukes for å velge sporten «Basketball», og deretter trykker man på «Ok»

Pilene brukes igjen til å velge spilletid. U13 og yngre spiller 6×5 min, mens U14 og eldre spiller 4×10 min. Valget avsluttes ved å trykke «Ok»

Etter at spilletid er valgt er man klar til kamp. Klokken skal nå vise at man er i første periode og den valgte varigheten.

Oppdatering av tavlen underveis

Klokken startes og stoppes på dommerens signal, og (fra U14) etter hver scoring i de siste to spilleminuttene i siste periode. Knappene «start» og «stopp» brukes til dette.

Hornet vil spilles av automatisk ved endt omgang. Dersom man vil gi tegn til dommeren, typisk i forbindelse med Time-out, kan dette gjøres når spillet er stoppet ved hjelp av knappen som ser ut som et «horn»

Poeng vil tildeles av dommeren – det gis 1, 2 eller 3 poeng ved scoring. Oftest er et skudd verdt 2 poeng. Straffe er verdt 1 poeng ved treff. 3 poeng gis kun ved treff på skudd som skjer utenfor den store halvsirkelen – dommer vil da gi et tydelig signal om at skuddet er verdt 3 poeng. Knappen « + » brukes til å justere poeng – ett trykk per poeng.

Feil (Foul) vil tildeles av dommeren ved overtredelse av enkelte regler. Dommeren vil da gi tegn til sekretariat om hvilket lag som fikk foul, og tavlen skal da oppdateres. Knappen « + » brukes til å justere feil – ett trykk per feil.

Time-out kan bes om av hvert lags trener. Dersom hjemmelaget har bedt om time-out skal sekretariatet informere dommer om dette. Dette skjer ved neste stopp i spillet, dersom hjemmelaget har ballen. Hornet brukes til å signalisere til dommeren. Knappen « + » brukes til å justere antall time-outs.

Korrigering av feil

Dersom man gir et lag et poeng, en time-out, eller en feil for mye, så kan dette korrigeres umiddelbart eller ved neste stopp i spillet. Det vil normalt være greit å vente til stopp i spillet. Dommer kan kontaktes for en samtale ved å bruke hornet. Knappen «Correction» brukes for å starte korrigering, deretter trykker man på « + » knappen tilhørende feil, poeng eller time-out – avhengig av hva som skal korrigeres.