Støttespillere

Stavanger 2008 – Foto av Claus Skålevik

Vi tror at et godt støtteaparat består av en Lagledelse med minst 2 trenere og minst 2 lagkontakter. Hvor mange man trenger for å forsvarlig drifte et lag avhenger først og fremst av hvor stort laget er og hvor ambisiøst trening- og kampopplegget er.

Styret vurderer løpende hvorvidt det er behov for å gjøre justeringer i trening- og/eller kamptilbudet til de lag som ikke har et tilstrekkelig støtteapparat.

TRENERE

Trenerne er ryggraden i klubben og uten dem ville vi ikke vært i stand til å gi et godt basketballtilbud til barn og unge her i Stavanger Kommune. De sørger for at treninger, kamper og all sportslig aktivitet oppleves målrettet, inkluderene og gøy.

LagTrener(e)
HerrerMateen Leo Ram
DamerMay-Elin Hegland
2005 GHenrik Hope-Akerø
Sebastian Lawrence-Hollund
2008 GHenning Mohaupt
Kim Joon Bergum
Maciej Zwierzchowski
2009 GStig Sagevik
Emil Sagevik
2010 GIvan Vianello
2011 GMarius Mengel
2012 GMarius Mengel
Basketskolen G U11Marius Mengel
Basketskolen J U14Eva Narvestad
Emilie Aanonsen
Basketskolen G U14Siw Mæhle

LAGKONTAKTER

For at Trenere skal kunne fokusere på det sportslige må vi ha andre ansvarlige mennesker rundt dem som bidrar med de mer praktiske og utenomsportslige oppgavene som må løses for å drifte et lag. Noen kaller disse rollene oppmen eller foreldrekontakter, vi kaller dem Lagkontakter.

LagLagkontakter
Herrer
Damer
2005 GSiv Christensen
2008 GTonje Skålevik
2009 GTove Sæther Hagland
Kristin Finnesand
2010 GElianne Topstad
2011 GJostein Korsnes
Rebecka Kolstad
2012 GIngrid Leite
Simone Molnes
Basketskolen G U11
Basketskolen J U14
Basketskolen G U14

Kontaktinformasjon til de aktuelle lagledelsen finnes i Spond tilgjengelig for alle registrerte spillere og foresatte.

Generelle spørsmål kan sendes til post@stavangerbasket.no.