Reiser og skade

Reiseregning

Skade

Hvis du er blitt skadet på trening har vi følgende fremgangsmåte:

Du finner dette på: basket.no – For deg – Spiller – på høyre side Spillerlisens

https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20spiller%20-%20Spillerlisens.aspx

Videre må dere fylle inn et skjema under «Når skaden skjer» :

Her er skjema: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/basketball

Hvis du er under 18 år er det en av foreldrene som må logge på med sin bankid.