Treninger

Lyden av ballen i nettet blir man aldri lei - swish 🥰

Stavanger Basketballklubb får tildelt treningstid hovedsaklig gjennom Stavanger Kommune. Styret fordeler videre tider til lagene i samråd med trenere.

Basketball sesongen følger skoleåret med et høst semester (august – desember) etterfulgt av et vår semester (januar – juni).

Vi trener og spiller i en rekke forskjellige Anlegg, men generelt gjelder følgende;

📅 Alle anlegg holder stengt «røde dager»
📅 Idrettshaller holder i tillegg stengt juni og juli og deler av august
📅 Gymsaler holder i tillegg stengt i desember, juni, juli og august, samt i skolens ferier
📅 International School of Stavanger (ISS) følger en egen kalender (se ISS Calendar)

Treningstidene som gjelder finner du på sidene for våre treningstilbud.

🏀 Basketskolen
🏀 Barne- og ungdomslag
🏀 Seniorlag

Endringer i treningstid publiseres gjennom Spond appen.

Spond gjør det enklere å

✅ Invitere til og svare på arrangementer
✅ Fordele og påta seg oppgaver ved arrangement
✅ Sende melding til gruppen, lagene og enkeltpersoner
✅ Avstemning for medlemmene, foresatte eller alle

Les mer om Spond